Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

BIOHIT ColonView® Hb+Hb/Hp FOB test

Karcinómy tráviaceho traktu sa vo výskyte v celosvetovom meradle dostávajú na čelo v porovnaní s karcinómami iných orgánových systémov. Medzi karcinómami tráviaceho traktu má v súčasnosti dominantné postavenie kolorektálnykarcinóm (KRK).

Väčšina karcinómov vzniká z polypov – malých výrastkov na sliznici čreva. Už polyp vykazuje prvé príznaky ochorenia, sústavne alebo prerušovane krváca a krv sa uvoľňuje do stolice.Takéto krvácanie nemusí byť voľným okom v stolici zaznamenané, je však možné detegovať voľný hemoglobín uvoľnený z rozpadnutého erytrocytu a hemoglobín naviazaný na haptoglobín – tzv. hemoglobín/haptoglobín komplex.

Ak sa polyp objaví včas, dá sa odstrániť endoskopicky. Ak sa však zanedbá, môže sa zvrhnúť na zhubný nádor a vznikne karcinóm.

Skríning (aktívne vyhľadávanie) KRK znižuje mortalitu na KRK zvýšením počtu ochorení zachytených vo včasnom štádiu.Preto je nevyhnutné  pravidelne sa zúčastňovať preventívnych prehliadok, súčasťou ktorých je aj test naokultné (skryté) krvácanie v stolici(FOB).Preventívne prehliadky na skríning KRK sa realizujú každé dva roky u pacientov nad 50 rokov (VšZP hradí už od 40 rokov) alebo bez vekového obmedzenia u pacientov s rodinnou anamnézou výskytu tohto ochorenia.

V súčasnosti používané FOB testy na okultné krvácanie zisťujú prítomnosť hemoglobínu v stolici. Staršie  testy s guaiakovou živicou majú nižšiu senzitivitu a špecificitu nakoľko detegujú okrem ľudskej aj zvieraciu krv a môžu interferovať s niektorými druhmi prijímanej potravy (mäso, niektoré druhy zeleniny). Novšie imunochemické testy majú vyššiu špecificitu aj senzitivitu, nie je potrebná špecifická diéta pred použitím a minimalizuje sa tak falošná pozitivita.

Hemoglobín je v prostredí mimo erytrocytu nestabilný a pomerne rýchlo sa degraduje počas pasáže hrubým črevom. Klasické FOB testy založené iba na detekcii hemoglobínu preto nemusia zachytiť krvácanie z polypov, adenómov alebo karcinómu lokalizovaného v proximálnej časti colon a môžu tak byť falošne negatívne.

BIOHIT ColonView®Hb+Hb/Hp rýchly test

  • ako prvý na Slovensku deteguje dva parametre z jednej vzorky stolice – hemoglobín a komplex hemoglobínu a haptoglobínu (Hb+Hb/Hp).
  • Hb/Hp komplex je stabilnejší v porovnaní s hemoglobínom a umožňuje tak zachytiť krvácanie aj z proximálnych častí hrubého čreva a vyšších častí tráviaceho traktu.

Princíp testu: Na membráne  testovacej kazety sú ukotvené protilátky proti ľudskému hemoglobínu a haptoglobínu v oblasti testovacej zóny (T) a protilátky proti myšaciemu hemoglobínu v oblasti kontrolnej zóny (C). Výsledok testu sa vyhodnocuje podľa intenzity sfarbenia prúžkov, ktoré sa tvorí na základe koncentrácie konjugátukoloidálneho zlata a protilátok v T a C zóne kazety.

Výsledok sa hodnotí presne po 15 minútach.

Test sa hodnotí ako „pozitívny“, ak sa zafarbia oba prúžky v kontrolnej  (C) aj testovacej (T) zóne aspoň u jedného z oboch testov (Hb alebo Hb/Hp).

Test má nízky detekčný limit pre hemoglobín (15 ng/ml) a Hb/Hp komplex (4 ng/ml). (1)

Senzitivita testu je 97,3% a senzitivita pre proximálny kolón 100% (2)

Realizácia testu je jednoduchá, súčasťou súpravy je moderná odberová skúmavka.

Vyšetrenie troch vzoriek stolice za obdobie nie dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni zvyšuje pravdepodobnosť záchytu intermitentného krvácania.

Uzavretý odberový systém zabezpečuje hygienickú manipuláciu.

Stabilita odobratej vzorky je až 5 dní pri izbovej teplote a 11 dní v chladničke.


Viac na www.colonview.sk


Literatúra:

(1) BIOHIT ColonViewTechnicalProductDataSheet

(2) Vasilyev, S. et al.: A New GenerationFecalImmunochemical Test (FIT) isSuperior to Quaiac-based Test in DetectingColorectalNeoplasiaAmongColonoscopyReferralPatients. AnticancerResearch 35“ 2877-2880 (2015)

ColonView3.jpg
ColonViewnavodPopis.jpg
Colonview_Rady_pre_pacientov_web.jpg

O nás

Sme slovenská spoločnosť zastupujúca vybraných zahraničných výrobcov ponúkajúcich inovatívne riešenia v oblasti diagnostiky a terapie ochorení imunitného systému, kože a gastrointestinálneho traktu.

Terapeutické oblasti

Fakturačné údaje

Aloris Vital, s.r.o.
Majoránová 62
821 07 Bratislava-Vrakuňa

IČO: 47 419 105
DIČ: 2023861488
IČ-DPH: SK2023861488

info@alorisvital.sk

Ochrana osobných údajov